Posted on Leave a comment

Xử lý sự cố: Cốc nguyệt san tràn hoặc rò rỉ

Rò rỉ… động từ 2 âm tiết mà không một ai muốn xảy ra với mình. Thế nhưng, hãy yên tâm rằng hầu hết nguyên nhân cốc nguyệt san rò rỉ đều có giải pháp. Trong vài kỳ kinh đầu tiên, rò rỉ không phải là việc hiếm gặp. Hãy thong thả cho bản thân…

Đọc thêm