Có thể dùng Cocmau khi đang đặt vòng tránh thai (UID)?

Có chứ. Bạn có thể nhờ bác sĩ cắt ngắn dây của vòng xoắn tránh thai trước khi dùng cốc, và hãy luôn nhớ bóp bầu cốc để giải phóng lực hút ở miệng cốc trước khi tháo nhé! Ở một tỉ lệ nhỏ phụ nữ, cơ thể có thể tự động đào thải vòng tránh thai trong thời gian đầu mới đặt vòng. Vì vậy, chúng mình sẽ khuyến nghị bạn chờ 3-6 tuần rồi mới bắt đầu dùng cốc.