Có thể đi vệ sinh khi đeo Cocmau không?

Có chứ, tất nhiên rồi. Cocmau được đưa vào âm đạo, trong khi nước tiểu xuất phát từ đường niệu đạo. Hai đường này không liên quan tới nhau, bạn không cần tháo cốc khi đi vệ sinh nhé. Cocmau không hề có sợi dây thấm hút như tampon, bạn có thể đi vệ sinh hoàn toàn không lo lắng.