Có thể đi du lịch xa với Cocmau không?

Cocmau là bạn đồng hành hoàn hảo cho những chuyến đi! Giá mà hồi đi backpack vòng quanh thế giới chúng tôi cũng có Cocmau trong tay. Không chỉ tiết kiệm thật nhiều chỗ trong ba lô, bạn còn để dành được nhiều xèng để làm điều bạn muốn. Và cũng không bao giờ lo kỳ kinh đến đúng lúc không có BVS hay tampon, cho dù bạn ở bất kì đâu trên trái đất. Quá đỉnh.