Tập luyện trước kỳ kinh

Đối với nhiều cô gái, Cocmau là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên. Với những cô gái khác, có thể cần một chút tập luyện để làm quen. Trước kỳ kinh nguyệt, hãy cho bản thân thời gian làm quen bằng cách tập đeo cốc trong khi tắm. Chỉ một chút kiên nhẫn sẽ đem lại thật nhiều lợi ích và tự do bất ngờ, chúng tôi hứa đấy!