Sắp đến kỳ rồi, mình muốn ship nhanh!

Nếu muốn ship nhanh, hãy ghi chú trong đơn hàng nhé. Cocmau sẽ đến tay bạn trong 1-2 ngày làm việc.