Có thể đi vệ sinh khi đeo cốc nguyệt san?

Có chứ, tất nhiên rồi. Cocmau được đặt trong âm đạo, tách biệt với niệu đạo và hậu môn. Cốc nguyệt san cũng không có sợi dây thấm hút nước như tampon, bạn có thể đi vệ sinh mà không cần lo lắng.

Với một số bạn, động tác rặn có thể đẩy chiếc cốc thấp xuống. Nếu thuộc nhóm cơ địa này, bạn có thể đẩy cốc trở lại vị trí thoải mái hơn, hoặc tháo hẳn cốc khi đi vệ sinh nặng – tất cả tuỳ thuộc vào lựa chọn của bạn!