Phải làm sao nếu cốc của mình ‘bị kẹt’?

Đừng hoảng – ống âm đạo về cơ bản là một ngõ cụt và Cocmau của bạn mới chỉ xê dịch lên cao một chút thôi. Trong suốt cả ngày, cổ tử cung có thể xê dịch cao thấp, và Cocmau theo đó cũng xê dịch. Nếu bạn không sờ thấy cuống cốc, cách tốt…

Đọc thêm