Chính sách bảo mật

Chào mừng bạn đến với Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật này mô tả các quy tắc thực hành quyền riêng tư của Công ty TNHH Gà Con Thành Phố, các công ty con và chi nhánh của công ty (“UrbanChick”, “UrbanChick Co., Ltd.”, “chúng tôi”, “chúng mình”, “của chúng tôi”).

Chính sách bảo mật mô tả cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập trực tuyến (ví dụ: thông qua các trang web và ứng dụng di động của chúng tôi) và ngoại tuyến (ví dụ: thông qua các đường dây nóng hỗ trợ khách hàng và các hoạt động quảng cáo trực tiếp) (gọi chung là Dịch vụ). Chính sách bảo mật (còn gọi là “Chính sách”, “Chính sách quyền riêng tư”, “Thoả thuận”) cũng giải thích các loại dữ liệu cá nhân chúng tôi thu thập và xử lý, cách chúng tôi có thể sử dụng và chia sẻ dữ liệu cũng như các lựa chọn và quyền của bạn đối với việc xử lý dữ liệu của bạn.

Cách chúng tôi thu thập thông tin

 • Trực tiếp từ bạn;
 • Thông qua các trang web và ứng dụng di động của chúng tôi;
 • Từ phương tiện truyền thông xã hội hoặc các diễn đàn công cộng khác;
 • Từ các nhà cung cấp bên thứ ba hoặc các đối tác kinh doanh.

Chúng tôi thu thập thông tin gì?

 • Chúng tôi thu thập thông tin từ bạn khi bạn đăng ký trên trang web, đặt hàng, tham gia cuộc thi hoặc rút thăm trúng thưởng, trả lời khảo sát hoặc liên lạc như e-mail hoặc tham gia vào một tính năng trang web khác.
 • Khi đặt hàng hoặc đăng ký, chúng tôi có thể hỏi bạn tên, địa chỉ e-mail, địa chỉ gửi thư, số điện thoại, thông tin thẻ tín dụng hoặc thông tin khác. Tuy nhiên, bạn có thể thăm trang của chúng tôi ẩn danh.
 • Khi bạn để lại nhận xét, đánh giá về Dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi, hoặc liên hệ chúng tôi để hỏi, khiếu nại về Dịch vụ và sản phẩm.
 • Chúng tôi cũng thu thập thông tin về người nhận quà tặng để có thể hoàn thành việc mua, gửi và tặng quà tặng. Thông tin chúng tôi thu thập về người nhận quà tặng không được sử dụng cho mục đích tiếp thị.
 • Giống như nhiều trang web khác, chúng tôi sử dụng cookies để nâng cao trải nghiệm của bạn và thu thập thông tin về khách truy cập và lượt truy cập vào trang web của chúng tôi. Vui lòng tham khảo phần “Cookies” bên dưới để biết thông tin về cookie và cách chúng tôi sử dụng chúng.
 • Khi bạn truy cập Dịch vụ thông qua thông tin đăng nhập của Facebook, thông tin mà Facebook cung cấp cho chúng tôi dựa trên cài đặt bảo mật Facebook của bạn, chẳng hạn như tên, ảnh và địa chỉ email của bạn.

Cookies và các thông tin khác được thu thập bằng phương tiện tự động

Chúng tôi, nhà cung cấp dịch vụ và đối tác kinh doanh của chúng tôi cũng có thể thu thập một số thông tin nhất định về việc sử dụng trang web và ứng dụng di động của chúng tôi bằng các phương tiện tự động, như cookie, web beacons và các công nghệ khác. Một “cookie” là một tệp văn bản mà các trang web gửi đến máy tính của khách truy cập hoặc thiết bị được kết nối Internet khác để xác định duy nhất trình duyệt của khách truy cập hoặc để lưu trữ thông tin hoặc cài đặt trong trình duyệt. Một đèn hiệu web (web beacon), còn được gọi là Internet tag (thẻ Internet), pixel tag (thẻ pixel) hoặc GIF, được sử dụng để truyền thông tin trở lại máy chủ (web server). Chúng tôi và các nhà cung cấp dịch vụ và đối tác kinh doanh của chúng tôi có thể thu thập thông tin về các hoạt động trực tuyến của bạn theo thời gian và trên các trang web của bên thứ ba.

Thông tin có thể được thu thập bằng phương tiện tự động bao gồm:

 • URL giới thiệu khách truy cập vào trang web của chúng tôi;
 • Thuật ngữ tìm kiếm được sử dụng để truy cập trang web của chúng tôi hoặc định vị ứng dụng di động của chúng tôi;
 • Chi tiết về các thiết bị được sử dụng để truy cập trang web hoặc ứng dụng di động của chúng tôi (như địa chỉ IP, thông tin trình duyệt, thông tin thiết bị và thông tin hệ điều hành);
 • Chi tiết về sự tương tác của bạn với các trang web và ứng dụng di động của chúng tôi (chẳng hạn như ngày, thời gian lưu trú và các trang cụ thể được truy cập trong khi bạn truy cập vào trang web và ứng dụng di động của chúng tôi và email nào bạn có thể đã mở);
 • Thông tin sử dụng (chẳng hạn như số lượng và tần suất khách truy cập vào trang web của chúng tôi); và
 • Dữ liệu vị trí địa lý (xác định vị trí hiện tại của bạn) từ một số Dịch vụ của chúng tôi, chẳng hạn như ứng dụng dành cho thiết bị di động.

Chúng tôi có thể liên kết thông tin thu thập được bằng phương tiện tự động với tài khoản UrbanChick của bạn (nếu có), thiết bị bạn sử dụng để kết nối với Dịch vụ, hoặc email, hoặc tài khoản mạng xã hộ bạn sử dụng để tham gia với UrbanChick hoặc đối tác của chúng tôi. Do chưa có sự đồng thuận về cách các công ty nên phản hồi với các cơ chế không theo dõi dựa trên trình duyệt web (DNT), nên chúng tôi không phản hồi các tín hiệu DNT dựa trên trình duyệt web tại thời điểm này.

Cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin chúng tôi thu thập để:

 • Thiết lập và duy trì bất kỳ tài khoản nào bạn tạo trên các trang web hoặc ứng dụng di động của chúng tôi;
 • Hoàn thành, quản lý và gửi cho bạn thông tin đơn hàng của bạn;
 • Liên lạc với bạn về Dịch vụ của chúng tôi, bao gồm các sản phẩm chúng tôi cung cấp cũng như các trang web và ứng dụng di động của chúng tôi;
 • Trả lời các yêu cầu, câu hỏi, ý kiến và đề xuất của bạn;
 • Tạo điều kiện cho bạn tham gia vào Dịch vụ, bao gồm cho phép bạn đăng nhận xét và đánh giá;
 • Cung cấp các chương trình khuyến mãi, rút thăm trúng thưởng hoặc các cuộc thi khác;
 • Quản lý khảo sát và nghiên cứu thị trường khác;
 • Tiến hành nghiên cứu về nhân khẩu học, sở thích và hành vi của khách hàng của chúng tôi;
 • Vận hành, đánh giá và cải thiện hoạt động kinh doanh, trang web và ứng dụng di động của chúng tôi cũng như các sản phẩm và dịch vụ khác mà chúng tôi cung cấp (bao gồm để phát triển các sản phẩm và dịch vụ mới);
 • Điều chỉnh nội dung chúng tôi hiển thị cho bạn trong thông tin liên lạc của chúng tôi và liên quan đến việc bạn sử dụng các trang web hoặc ứng dụng di động của chúng tôi;
 • Phân tích và tăng cường thông tin liên lạc và chiến lược của chúng tôi (bao gồm bằng cách xác định khi email được gửi cho bạn đã được nhận và đọc);
 • Cung cấp cho bạn thông tin quản trị quan trọng liên quan đến Dịch vụ, chẳng hạn như thay đổi Chính sách bảo mật này và Điều khoản sử dụng của chúng tôi và các chính sách khác (tuy nhiên chúng tôi không bắt buộc phải thông báo, mọi thay đổi có hiệu lực khi chúng tôi cập nhật các chính sách, điều khoản và điều kiện trên trang web này);
 • Tuân thủ các yêu cầu pháp lý, quy trình tư pháp và chính sách của công ty chúng tôi (bao gồm để xác minh danh tính người dùng liên quan đến các yêu cầu truy cập hoặc chỉnh sửa); và
 • Bảo vệ chống lại, xác định, điều tra và phản hồi về hành vi gian lận, hoạt động bất hợp pháp (như sự cố hack hoặc lạm dụng trang web và ứng dụng di động của chúng tôi) và các khiếu nại và trách nhiệm pháp lý khác, bao gồm bằng cách thực thi các điều khoản và điều kiện chi phối việc sử dụng trang web của chúng tôi và ứng dụng di động.

Nếu chúng tôi dự định sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn theo bất kỳ cách nào không phù hợp với Chính sách quyền riêng tư này, bạn sẽ được thông báo về mục đích sử dụng dự kiến đó trước hoặc tại thời điểm chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân của bạn.

Cách chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với:

 • Các công ty con và chi nhánh của UrbanChick; và
 • Các nhà cung cấp dịch vụ thực hiện các dịch vụ thay mặt chúng tôi hoặc các đối tác mà chúng tôi có thể hợp tác, bao gồm:
  • Dịch vụ khách hàng và nhà cung cấp hỗ trợ;
  • Nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển và thực hiện đơn hàng;
  • Nhà cung cấp xử lý thanh toán;
  • Khảo sát và cung cấp nghiên cứu thị trường;
  • Đối tác quảng cáo;
  • Tổ chức phân tích; và
  • Các nhà cung cấp công nghệ (bao gồm hỗ trợ công nghệ, nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ email và web, nhà cung cấp dịch vụ liên lạc qua email và văn bản và nhà phát triển ứng dụng di động).

Chúng tôi cũng có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý hoặc quy định luật pháp Việt Nam, bảo vệ và phòng thủ quyền hoặc tài sản của UrbanChick, bảo vệ sự an toàn của khách hàng và người dùng trang web và người dùng ứng dụng di động, hoặc để bảo vệ chống lại trách nhiệm pháp lý. Trừ khi bị cấm theo luật hiện hành, chúng tôi có quyền chuyển thông tin chúng tôi duy trì trong trường hợp chúng tôi bán hoặc chuyển nhượng tất cả hoặc một phần doanh nghiệp hoặc tài sản của chúng tôi. Nếu chúng tôi tham gia vào việc bán hoặc chuyển nhượng như vậy, chúng tôi sẽ – theo yêu cầu của luật hiện hành – thực hiện những nỗ lực hợp lý để hướng người nhận sử dụng thông tin cá nhân của bạn theo cách phù hợp với Chính sách quyền riêng tư này. Sau khi bán hoặc chuyển nhượng như vậy, bạn có thể liên hệ với người nhận về bất kỳ yêu cầu nào liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.

Quyền và lựa chọn của bạn

Bạn có những quyền và lựa chọn nhất định liên quan đến việc chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. Xin lưu ý rằng nếu việc bạn thực hiện các quyền và lựa chọn này hạn chế khả năng xử lý dữ liệu cá nhân của chúng tôi, chúng tôi có thể không có khả năng cung cấp Dịch vụ cho bạn. Chúng tôi có quyền xác minh danh tính của bạn liên quan đến bất kỳ yêu cầu nào liên quan đến dữ liệu cá nhân để giúp đảm bảo rằng chúng tôi cung cấp thông tin chúng tôi duy trì cho các cá nhân liên quan, và chỉ cho phép những cá nhân hoặc đại diện được ủy quyền của họ thực hiện quyền đối với những thông tin đó.

_Phản đối về việc xử lý dữ liệu cá nhân_ Trong phạm vi cho phép bởi luật hiện hành, bạn có thể rút lại bất kỳ sự đồng ý nào được cung cấp trước đây cho chúng tôi hoặc phản đối với lý do hợp pháp cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi sẽ áp dụng những tuỳ chọn ưu đãi này trong tương lai. Trong một số trường hợp, việc bạn rút lại sự đồng ý đối với việc chúng tôi sử dụng hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn đồng nghĩa với việc UrbanChick có thể không có khả năng cung cấp cho bạn Dịch vụ nữa.

_Truy cập vào dữ liệu cá nhân_ Bạn có thể yêu cầu quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn được chúng tôi duy trì. Nếu chúng tôi đồng ý với yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một bản sao dữ liệu cá nhân về bạn được duy trì bởi chúng tôi trong quá trình kinh doanh thông thường, theo định dạng thường được sử dụng. Bạn có thể yêu cầu sửa bất kỳ lỗi nào trong dữ liệu cá nhân của bạn. Chúng tôi có thể từ chối yêu cầu truy cập hoặc chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của bạn, theo luật pháp hiện hành cho phép. Nếu chúng tôi từ chối yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về (các) lý do từ chối. Để truy cập dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp bằng chứng về danh tính của bạn. Thông tin này sẽ chỉ được sử dụng cho mục đích đó.

Tính di động của dữ liệu cá nhân

Trong một số điều kiện nhất định, bạn có thể yêu cầu chúng tôi chuyển dữ liệu cá nhân của bạn sang bộ điều khiển dữ liệu khác. Chúng tôi có thể từ chối yêu cầu của bạn, như được cho phép bởi luật hiện hành. Nếu chúng tôi từ chối yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về (các) lý do từ chối.

Xóa dữ liệu cá nhân

Bạn có thể yêu cầu chúng tôi xóa dữ liệu cá nhân của bạn. Chúng tôi có thể từ chối yêu cầu của bạn, như được cho phép bởi luật hiện hành. Ví dụ, UrbanChick có thể được yêu cầu bởi cơ quan pháp lý, cơ quan thuế hoặc các lý do khác để giữ lại thông tin cá nhân của bạn trong hồ sơ kinh doanh. Nếu chúng tôi từ chối yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về (các) lý do từ chối.

Tài khoản UrbanChick (nếu áp dụng)

Bạn có thể tạo, xem, cập nhật hoặc sửa đổi thông tin tài khoản của mình, bao gồm thông tin về hồ sơ và thông tin liên lạc, bằng cách đăng nhập vào tài khoản UrbanChick của bạn. Bạn có thể xóa tài khoản UrbanChick của mình bằng cách gửi email đến hey.urbanchick@gmail.com. Nếu được luật pháp hiện hành cho phép, chúng tôi có thể giữ lại nội dung người dùng được tạo trước khi xóa (chẳng hạn như đánh giá sản phẩm). Nội dung người dùng như vậy có thể tiếp tục được truy cập công khai và / hoặc tiết lộ cho các bên thứ ba theo Chính sách bảo mật này.

Marketing

Bạn có thể hủy đăng ký nhận tiếp thị hoặc email thương mại khác từ UrbanChick bằng cách làm theo các hướng dẫn có trong email. Tuy nhiên, ngay cả khi bạn từ chối nhận các liên lạc như vậy, chúng tôi vẫn có quyền gửi cho bạn các liên lạc không liên quan đến tiếp thị (như email xác nhận đơn hàng hoặc các thay đổi trong trang web hoặc điều khoản ứng dụng di động của chúng tôi).

Cookies và quảng cáo

Các trình duyệt web có thể cung cấp cho người dùng các trang web hoặc ứng dụng di động của chúng tôi khả năng vô hiệu hóa việc nhận các loại cookie nhất định; tuy nhiên, nếu cookie bị tắt, một số tính năng hoặc chức năng của trang web và ứng dụng di động của chúng tôi có thể không hoạt động chính xác. Để hỗ trợ và nâng cao Dịch vụ, chúng tôi có thể phân phát quảng cáo và cho phép các bên thứ ba phục vụ quảng cáo, thông qua Dịch vụ. Những quảng cáo này đôi khi được nhắm mục tiêu và phục vụ cho những người dùng cụ thể và có thể đến từ các công ty bên thứ ba được gọi là “mạng quảng cáo” (“ads network”). Mạng quảng cáo bao gồm máy chủ quảng cáo bên thứ ba, đại lý quảng cáo, nhà cung cấp công nghệ quảng cáo và công ty nghiên cứu. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với các thông lệ về quyền riêng tư của các mạng quảng cáo này và các bên khác. Quảng cáo được phân phối qua Dịch vụ có thể được nhắm mục tiêu đến người dùng phù hợp với danh mục hồ sơ chung nhất định, có thể được suy ra từ thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi, dựa trên các mẫu sử dụng Dịch vụ của bạn hoặc dựa trên hoạt động của bạn trên Dịch vụ của bên thứ ba (như được xác định trong phần này Chính sách bảo mật). Chúng tôi không cung cấp dữ liệu cá nhân cho bất kỳ mạng quảng cáo nào để sử dụng ngoài việc liên quan đến Dịch vụ. Bạn có quyền lựa chọn cơ chế từ chối (opt-out mechanism) phù hợp với trình duyệt và luật áp dụng đối với bạn.

Dữ liệu vị trí địa lý

Bạn có thể ngừng chia sẻ dữ liệu vị trí của mình bằng cách điều chỉnh cài đặt dịch vụ vị trí của thiết bị di động. Để được hướng dẫn thay đổi cài đặt liên quan, vui lòng liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ hoặc nhà sản xuất thiết bị của bạn.

Nội dung người dùng

Một số tính năng của Dịch vụ cho phép bạn cung cấp nội dung cho Dịch vụ, chẳng hạn như đánh giá sản phẩm. Dịch vụ được thiết kế để giúp bạn chia sẻ nội dung đó với người khác. Do đó, một số nội dung mà bạn cung cấp có thể được chia sẻ công khai hoặc với các bên thứ ba.

Trẻ em

Các trang web và ứng dụng di động của chúng tôi không cố ý thu thập dữ liệu cá nhân của trẻ em dưới 13 tuổi. Nếu bạn có lý do tin rằng một trẻ em dưới 13 tuổi đã cung cấp dữ liệu cá nhân cho chúng tôi thông qua các trang web hoặc ứng dụng di động của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi, chúng tôi sẽ cố gắng xóa thông tin đó khỏi cơ sở dữ liệu.

Liên kết đến các trang web khác và nội dung của bên thứ ba

Chúng tôi có thể cung cấp liên kết đến các trang web, dịch vụ và ứng dụng khác, chẳng hạn như Facebook, không được điều hành hoặc kiểm soát bởi UrbanChick (“Dịch vụ bên thứ ba”). Các chính sách, điều khoản, thủ tục và điều kiện mà chúng tôi mô tả ở đây không áp dụng cho các dịch vụ của bên thứ ba. Mặc dù chúng tôi cố gắng chỉ tạo điều kiện truy cập vào các Dịch vụ của bên thứ ba chia sẻ sự tôn trọng đối với quyền riêng tư của bạn, chúng tôi không thể chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc thực tiễn của các Dịch vụ bên thứ ba đó. Chúng tôi khuyến khích bạn xem xét và hiểu các thông lệ về quyền riêng tư của bất kỳ Dịch vụ bên thứ ba nào trước khi cung cấp bất kỳ thông tin nào cho hoặc thông qua chúng. Dịch vụ cũng có thể bao gồm nguồn cấp dữ liệu hoạt động, các nút phương tiện truyền thông xã hội và các tiện ích, chẳng hạn như nút “Like” (“Thích”) của Facebook hoặc nút “Share” (“Chia sẻ nội dung này”). Các tương tác của bạn với các tính năng này được điều chỉnh bởi chính sách quyền riêng tư của Dịch vụ bên thứ ba cung cấp tính năng này.

Chuyển dữ liệu quốc tế

Chúng tôi có thể chuyển dữ liệu cá nhân của bạn đến các quốc gia khác ngoài quốc gia nơi bạn ban đầu cung cấp thông tin cho các mục đích được mô tả trong Chính sách bảo mật này. Ví dụ: nếu bạn ở bên ngoài Việt Nam, chúng tôi thường chuyển dữ liệu cá nhân của bạn sang Việt Nam, nơi đặt trụ sở chính của UrbanChick. Các quốc gia mà chúng tôi chuyển thông tin cá nhân có thể không có luật bảo vệ dữ liệu giống như quốc gia nơi bạn cung cấp thông tin ban đầu. Chúng tôi có thể chuyển dữ liệu cá nhân từ Khu vực kinh tế châu Âu (EE EEA) sang các quốc gia mà Ủy ban châu Âu đã coi là bảo vệ đầy đủ thông tin cá nhân, trong trường hợp không cần biện pháp bảo vệ bổ sung nào để chuyển thông tin này. Nếu chúng tôi chuyển dữ liệu cá nhân của bạn sang các quốc gia khác, chúng tôi sẽ chuyển dữ liệu tuân theo sự tuân thủ của người nhận với các điều khoản tiêu chuẩn, hoặc Quy tắc doanh nghiệp ràng buộc, hoặc với sự chấp thuận của bạn đối với việc chuyển nhượng, trừ khi chúng tôi được pháp luật cho phép để chuyển dữ liệu cá nhân mà không có thủ tục như vậy. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi để nhận được bản sao các biện pháp bảo vệ cụ thể được áp dụng cho việc trích xuất dữ liệu cá nhân của bạn.

Bảo mật

UrbanChick duy trì các biện pháp bảo vệ hành chính, kỹ thuật và vật lý hợp lý được thiết kế để bảo vệ dữ liệu cá nhân mà chúng tôi duy trì chống lại sự phá hủy vô tình, bất hợp pháp hoặc trái phép, mất mát, thay đổi, truy cập, tiết lộ hoặc sử dụng. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo rằng các biện pháp chúng tôi duy trì sẽ đảm bảo tính bảo mật của dữ liệu cá nhân.

Lưu trữ dữ liệu

Thời gian lưu giữ dữ liệu cá nhân của chúng tôi dựa trên nhu cầu kinh doanh và các yêu cầu pháp lý. Chúng tôi lưu giữ dữ liệu cá nhân trong khoảng thời gian cần thiết để xử lý cho (các) mục đích mà dữ liệu được thu thập và bất kỳ mục đích liên quan nào được cho phép khác. Ví dụ: chúng tôi có thể giữ lại một số chi tiết giao dịch và thư từ nhất định cho đến khi hết thời hạn cho các khiếu nại phát sinh từ giao dịch. Khi chúng tôi không còn cần thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập, chúng tôi sẽ ẩn danh thông tin đó (trong trường hợp đó, chúng tôi có thể giữ lại và sử dụng thông tin ẩn danh) hoặc hủy thông tin một cách an toàn.

Thay đổi Chính sách bảo mật

Chúng tôi bảo lưu quyền, theo quyết định riêng của chúng tôi, thay đổi hoặc sửa đổi các phần của Chính sách bảo mật này bất cứ lúc nào. Bạn có thể đọc một bản sao hiện hành, có hiệu lực của Chính sách quyền riêng tư bất cứ lúc nào bằng cách truy cập trang cocmau.com/privacy. Chúng tôi cũng sẽ thông báo cho bạn nếu có bất kỳ thay đổi quan trọng nào thông qua thông báo bật lên (notification), email hoặc thông qua các phương tiện phù hợp khác. Việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau khi có bất kỳ thay đổi nào như vậy đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận Chính sách bảo mật mới. Bạn nên truy cập trang này định kỳ để xem lại Chính sách bảo mật hiện tại để được thông báo về cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân.

Liên hệ UrbanChick

Để giữ cho Dữ liệu Cá nhân của bạn chính xác, cập nhật và đầy đủ, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây. Chúng tôi sẽ thực hiện các bước hợp lý để cập nhật hoặc chỉnh sửa Dữ liệu Cá nhân mà bạn đã gửi tới chúng tôi trước đây thông qua Trang web Cocmau Period Cup. Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách bảo mật này hoặc thực tiễn bảo mật của chúng tôi, hoặc thực hiện bất kỳ quyền hoặc lựa chọn nào mà bạn có theo luật hiện hành. Thông tin liên lạc của chúng tôi như sau:

Công ty TNHH Gà Con Thành Phố

UrbanChick Co., Ltd.

hey.urbanchick@gmail.com

37 Ngô Huy Diễn, Hoà Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng