Điều khoản & Điều kiện

Tổng quan

Chào mừng bạn đến với Điều khoản và Điều kiện. Hãy đọc những điều khoản và điều kiện này cẩn thận, vì chúng liên quan trực tiếp đến quyền lợi hợp pháp của bạn.

Chào mừng bạn đến với Website Cocmau Period Cup (Cocmau Menstrual Cup, Cốc nguyệt san Cocmau, Website, Trang) vận hành bởi Công ty TNHH Gà Con Thành Phố. Xuyên suốt Website, các cụm từ “chúng tôi”, “chúng mình”, “của chúng tôi” dùng để chỉ Công ty TNHH Gà Con Thành Phố, các cụm từ “UrbanChick”, “UrbanChick Co., Ltd.” lần lượt là tên gọi tắt và tên gọi tiếng Anh chính thức của Công ty TNHH Gà Con Thành Phố. UrbanChick cung cấp Website (bao gồm mọi thông tin, công cụ, cửa hàng trực tuyến, và các dịch vụ sẵn có trên trang) tới bạn, được gọi là người tiêu dùng, người sử dụng hoặc khách hàng dựa trên sự chấp thuận của bạn đối với các điều khoản, chính sách, điều kiện, và thông báo của chúng tôi được chỉ rõ tại đây.

Bằng cách ghé thăm và/ hoặc mua hàng từ chúng tôi, bạn tham gia vào “Dịch vụ” của chúng tôi và chấp nhận sự ràng buộc của những điều khoản và điều kiện sau đây (“Điều khoản Dịch vụ”, “Điều khoản Sử dụng”, “Điều khoản”, “Thoả thuận”), bao gồm cả những điều khoản phụ, điều kiện và chính sách có thể được chú dẫn bằng đường dẫn ngoài (“link” hoặc “hyperlink”). Những Điều khoản Sử dụng này áp dụng với tất cả những người sử dụng website, bao gồm nhưng không giới hạn trong danh sách những người sau đây: người mua hàng, người tham khảo website, nhà bán hàng, nhà cung cấp, khách hàng, thương nhân và/ hoặc những người đóng góp về nội dung.

Vui lòng đọc Điều khoản và Điều kiện sau đây cẩn thận trước khi truy cập hay sử dụng website Cocmau Menstrual Cup (sau đây gọi là “trang” hoặc “website”). Thông qua việc truy cập hay sử dụng bất kỳ bộ phận nào của website, bạn đồng ý với việc bị ràng buộc bởi những điều khoản trong thoả thuận này. Nếu bạn không đồng ý với những Điều khoản này, hãy ngưng kết nối và không sử dụng trang. Trong trường hợp những Điều khoản dịch vụ này được coi là một đề xuất hay đề nghị, sự đồng thuận của bạn cũng nằm trong những điều khoản quy định bởi Điều khoản dịch vụ.

Bất kỳ tính năng hoặc công cụ mới nào được thêm vào cửa hàng online hiện tại và website cũng nằm trong khuôn khổ của Điều khoản. Bạn có thể xem bản cập nhật mới nhất của Điều khoản bất cứ lúc nào tại trang này. Chúng tôi tuyên bố quyền hợp pháp trong việc cập nhật, chỉnh sửa hay thay thế bất kỳ phần nào của Điều khoản bằng cách cập nhật những thay đổi đó trực tiếp trên trang của chúng tôi. Việc cập nhật trang này thường xuyên là trách nhiệm của bạn. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang có nghĩa là bạn đồng ý với những thay đổi đó.

Cửa hàng của chúng tôi được hỗ trợ thanh toán bởi WooCommerce. WooCommerce cung cấp nền tảng thanh toán và bảo mật giúp chúng tôi cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho bạn.

1. Điều khoản cửa hàng trực tuyến

Bằng việc đồng ý với những Điều khoản dịch vụ này, bạn xác nhận rằng bạn đã đến tuổi trưởng thành theo luật pháp Việt Nam (hoặc bất kỳ ngoại lệ nào theo quy định của địa phương), và bạn đã cho phép những người phụ thuộc vị thành niên của bạn sử dụng trang này.

Bạn không được phép sử dụng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi cho bất kỳ hành vi phá hoại, bất hợp pháp và/ hoặc những mục đích không được chúng tôi chấp thuận (bao gồm nhưng không giới hạn trong Luật sở hữu trí tuệ, Luật bản quyền).

Bạn không được phép truyền, sử dụng hay lạm dụng bất kỳ phần mềm, mã độc, worm, bot, virus hay bất kỳ công cụ nào có mục đích phá hoại đối với trang web của chúng tôi. Hành vi vi phạm bất cứ điều kiện nào trong Điều khoản sẽ dẫn đến việc chấm dứt dịch vụ ngay lập tức.

2. Điều khoản chung

Chúng tôi có quyền từ chối dịch vụ đối với bất kỳ ai cho bất kỳ điều kiện, thời gian và lý do nào. Bạn hiểu và đồng ý rằng thông tin của bạn (không bao gồm thông tin thẻ tín dụng và Paypal) có thể sẽ được truyền qua đường truyền không mã hoá và có thể (a) được truyền qua các mạng khác nhau; và (b) thay đổi để tuân thủ và thích ứng với những yêu cầu kỹ thuật trong việc kết nối mạng hoặc thiết bị.

Bạn đồng ý không tái tạo, tái sản xuất, sao chép, bán, bán lại hay lạm dụng bất kỳ bộ phận nào của Dịch vụ, sử dụng Dịch vụ, truy cập tới Dịch vụ hay những thông tin liên lạc mà thông quá đó chúng tôi cung cấp dịch vụ cho bạn. Điều khoản này có hiệu lực mà không cần sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi.

Các đề mục, tiêu đề trong Điều khoản được thêm vào để thuận tiện cho việc đọc mà không có ý nghĩa gì đặc biệt, không giới hạn và/ hoặc ảnh hưởng tới nội dung chính của các từng mục.

3. Tính chính xác, tính đầy đủ, và tính cập nhật của thông tin

Chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu những thông tin trên website này có thể không chính xác, không đầy đủ hoặc không cập nhật nhất. Những thông tin này được cung cấp cho mục đích tham khảo chung, và không nên được dựa vào làm cơ sở duy nhất để đưa ra quyết định mà không tham khảo những nguồn thông tin chính thống, chính xác, đầy đủ và cập nhật hơn. Việc dựa vào thông tin tại trang này là trách nhiệm của riêng bạn, bạn đã hiểu và chấp nhận những nguy cơ.

Trang này có thể chứa thông tin lịch sử. Thông tin lịch sử có thể không cập nhật và được cung cấp chỉ với mục đích tham khảo. Chúng tôi có quyền thay đổi nội dung trang, tuy nhiên chúng tôi không bắt buộc phải cập nhật mọi thông tin. Bạn đồng ý rằng trách nhiệm theo dõi những thay đổi trên trang này là của bạn.

4. Thay đổi về dịch vụ và giá cả

Giá cho các sản phẩm của chúng tôi có thể thay đổi mà không cần thông báo.

Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi hoặc ngưng Dịch vụ bất cứ lúc nào (hay bất kỳ phần hay nội dung nào) mà không cần thông báo.

Chúng tôi không thể chịu trách nhiệm với bạn hay các bên thứ ba về những thay đổi hay việc ngừng cung cấp Dịch vụ.

5. Sản phẩm và dịch vụ (nếu áp dụng)

Một số dịch vụ, sản phẩm và chương trình khuyến mại có thể chỉ có sẵn trực tuyến thông qua website hoặc các kênh truyền thông chính thức của chúng tôi. Những sản phẩm, dịch vụ và chương trình khuyến mãi này có thể được giới hạn về số lượng, và có thể áp dụng chính sách đổi trả riêng tuỳ theo Chính sách Đổi trả của chúng tôi tại cocmau.com/returns.

Chúng tôi đã nỗ lực hết sức để trình bày chính xác nhất màu sắc và hình ảnh của sản phẩm tại cửa hàng trực tuyến. Chúng tôi không thể đảm bảo rằng thiết bị của bạn sẽ hiển thị mọi màu sắc chính xác.

Chúng tôi bảo lưu quyền, nhưng không bắt buộc phải thực hiện, giới hạn việc kinh doanh sản phẩm và Dịch vụ của chúng tôi đối với bất kỳ cá nhân, khu vực địa lý, hay phạm vi quyền hạn nào. Chúng tôi có thể thực hiện quyền này tuỳ vào từng trường hợp. Chúng tôi có quyền giới hạn số lượng của các sản phẩm hoặc dịch vụ mà chúng tôi cung cấp. Tất cả những mô tả sản phẩm, giá bán sản phẩm, giá niêm yết đều có thể thay đổi mà không cần thông báo trước, nằm trong sự quản lý và chỉ định duy nhất của chúng tôi. Chúng tôi có quyền ngừng cung cấp sản phẩm vào bất cứ lúc nào.

Chúng tôi không bảo đảm rằng chất lượng của sản phẩm, dịch vụ, thông tin, hay các vật chất khác được mua từ chúng tôi hoặc có được bởi bạn sẽ đáp ứng mọi mong đợi của bạn, hay bất kỳ lỗi nào trong Dịch vụ sẽ được điều chỉnh.

6. Tính chính xác của thông tin hoá đơn và tài khoản người dùng

Chúng tôi có quyền từ chối bất kỳ đơn đặt hàng nào bạn đặt với chúng tôi. Theo quyết định riêng của chúng tôi, chúng tôi có thể giới hạn hoặc hủy số lượng mua mỗi người, mỗi hộ gia đình hoặc mỗi đơn hàng. Những hạn chế này có thể bao gồm các đơn đặt hàng được đặt bởi hoặc dưới cùng một tài khoản khách hàng, cùng một thẻ tín dụng và / hoặc các đơn hàng sử dụng cùng một địa chỉ thanh toán và / hoặc giao hàng. Trong trường hợp chúng tôi thực hiện thay đổi hoặc hủy đơn hàng, chúng tôi có thể cố gắng thông báo cho bạn bằng cách liên hệ với e-mail và / hoặc địa chỉ thanh toán / số điện thoại được cung cấp tại thời điểm đặt hàng. Chúng tôi có quyền giới hạn hoặc cấm các đơn đặt hàng mà theo phán quyết riêng của chúng tôi là được đặt bởi các đại lý, nhà bán lại hoặc nhà phân phối.

Bạn đồng ý cung cấp thông tin tài khoản và mua hàng hiện tại, đầy đủ và chính xác cho tất cả các giao dịch mua tại cửa hàng của chúng tôi. Bạn đồng ý cập nhật kịp thời tài khoản của bạn và các thông tin khác, bao gồm địa chỉ email và số thẻ tín dụng và ngày hết hạn, để chúng tôi có thể hoàn thành giao dịch của bạn và liên hệ với bạn khi cần.

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng xem lại Chính sách Đổi trả của chúng tôi.

7. Công cụ tuỳ chọn

Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn quyền truy cập vào các công cụ của bên thứ ba mà chúng tôi không giám sát cũng như không có bất kỳ kiểm soát cũng như đầu vào nào.

Bạn chấp nhận và đồng ý rằng chúng tôi cung cấp quyền truy cập vào các công cụ như vậy, vì đó là phạm vi có sẵn như thế mà không có bất kỳ sự bảo đảm, đại diện hay điều kiện, hay bất kỳ sự chứng thực nào. Chúng tôi sẽ không có bất kỳ trách nhiệm nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc bạn sử dụng các công cụ của bên thứ ba tùy chọn.

Bất kỳ việc sử dụng nào của bạn đối với các công cụ tùy chọn được cung cấp thông qua trang web đều hoàn toàn do bạn tự chịu trách nhiệm, bạn cũng nên đảm bảo rằng bạn hiểu rõ và chấp thuận các điều khoản mà nhà cung cấp bên thứ ba có liên quan cung cấp. Trong tương lai, chúng tôi cũng có thể cung cấp các dịch vụ và / hoặc tính năng mới thông qua trang web (bao gồm cả việc phát hành các công cụ và tài nguyên mới). Các tính năng và / hoặc dịch vụ mới này cũng phải tuân theo các Điều khoản dịch vụ này.

8. Liên kết bên thứ ba

Một số nội dung, sản phẩm và dịch vụ có sẵn thông qua Dịch vụ của chúng tôi có thể bao gồm các tài liệu từ bên thứ ba.

Liên kết của bên thứ ba trên trang web này có thể hướng bạn đến các trang web của bên thứ ba không liên kết với chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm kiểm tra hoặc đánh giá nội dung hoặc tính chính xác và chúng tôi không đảm bảo và sẽ không có bất kỳ trách nhiệm nào đối với bất kỳ tài liệu hoặc trang web của bên thứ ba nào, hoặc cho bất kỳ tài liệu, sản phẩm hoặc dịch vụ nào khác của bên thứ ba.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào liên quan đến việc mua hoặc sử dụng hàng hóa, dịch vụ, tài nguyên, nội dung hoặc bất kỳ giao dịch nào được thực hiện liên quan đến bất kỳ trang web của bên thứ ba nào. Vui lòng xem xét cẩn thận các chính sách và thực tiễn của bên thứ ba và đảm bảo bạn hiểu chúng trước khi bạn tham gia vào bất kỳ giao dịch nào. Khiếu nại, thắc mắc, quan tâm hoặc câu hỏi liên quan đến sản phẩm của bên thứ ba nên được chuyển đến bên thứ ba đó.

9. Ý kiến của người dùng, phản hồi và những bài nộp khác

Nếu, theo yêu cầu của chúng tôi, bạn gửi một số bài nộp cụ thể (ví dụ: bài dự thi) hoặc không có yêu cầu từ chúng tôi, bạn gửi ý tưởng sáng tạo, đề xuất, bài viết, kế hoạch hoặc tài liệu khác, cho dù trực tuyến, qua email, qua thư bưu điện, hoặc bằng cách khác (gọi chung là ‘ý kiến’), bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể, bất cứ lúc nào, không hạn chế, chỉnh sửa, sao chép, xuất bản, phân phối, dịch và sử dụng trong bất kỳ phương tiện nào mà bạn chuyển tiếp cho chúng tôi. Chúng tôi đang và sẽ không có nghĩa vụ (1) duy trì bất kỳ ý kiến ​​nào trong bí mật; (2) trả tiền bồi thường cho bất kỳ ý kiến nào; hoặc (3) trả lời bất kỳ ý kiến nào.

Chúng tôi có thể, nhưng không có nghĩa vụ, giám sát, chỉnh sửa hoặc xóa nội dung mà chúng tôi tự quyết định là trái pháp luật, xúc phạm, đe dọa, bôi nhọ, phỉ báng, khiêu dâm, hoặc có tính chất phản đối hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ bên nào, hoặc vi phạm các Điều khoản dịch vụ này.

Bạn đồng ý rằng ý kiến ​​của bạn sẽ không xâm phạm bất kỳ quyền của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm bản quyền, nhãn hiệu, quyền riêng tư, nhân phẩm, quyền cá nhân hoặc quyền sở hữu khác. Bạn cũng đồng ý rằng các nhận xét của bạn sẽ không chứa tài liệu bôi nhọ hoặc trái pháp luật, lạm dụng hoặc tục tĩu, hoặc chứa bất kỳ vi-rút máy tính hoặc phần mềm độc hại nào khác có thể ảnh hưởng đến hoạt động của Dịch vụ và các trang web có liên quan. Bạn không được phép sử dụng địa chỉ e-mail giả, giả mạo danh tính, hoặc nói cách khác là đánh lừa chúng tôi hoặc các bên thứ ba về nguồn gốc của bất kỳ nhận xét nào. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm cho những ý kiến ​​bạn đưa ra và độ chính xác, tin cậy của chúng. Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm hay trách nhiệm pháp lý nào cho bất cứ bình luận nào được đăng bởi bạn hoặc bên thứ ba.

10. Thông tin cá nhân

Việc bạn gửi thông tin cá nhân thông qua cửa hàng và website được quy định bởi Chính sách quyền riêng tư (“Chính sách bảo mật”) của chúng tôi. Bằng cách mua hàng, lập tài khoản, và/ hoặc sử dụng trang này và các Dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản của thỏa thuận này và bạn đồng ý (hoặc xác nhận rằng bạn đã chấp thuận) cho việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của chúng tôi theo Chính sách bảo mật. Hãy xem lại Chính sách bảo mật tại cocmau.com/privacy-policy.

11. Các sai sót

Đôi khi, có thể có thông tin trên trang web của chúng tôi hoặc trong Dịch vụ có lỗi đánh máy, không chính xác hoặc thiếu sót có thể liên quan đến mô tả sản phẩm, giá cả, khuyến mãi, ưu đãi, phí vận chuyển sản phẩm, thời gian vận chuyển và tính khả dụng. Chúng tôi có quyền sửa bất kỳ lỗi hay chỗ nào không chính xác hoặc thiếu sót, và thay đổi hoặc cập nhật thông tin hoặc hủy đơn hàng nếu có thông tin nào trong Dịch vụ hoặc trên bất kỳ trang web liên quan nào không chính xác, vào bất cứ lúc nào, mà không cần thông báo trước (kể cả sau khi bạn đã gửi đơn đặt hàng). Chúng tôi không có nghĩa vụ phải cập nhật, sửa đổi hoặc làm rõ thông tin trong Dịch vụ hoặc trên bất kỳ trang web nào có liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn bởi thông tin về giá, ngoại trừ theo yêu cầu của pháp luật. Chúng tôi không bắt buộc phải cập nhật cụ thể hoặc thông báo ngày áp dụng trong Dịch vụ hoặc trên bất kỳ trang web liên quan nào để cho biết rằng bất kỳ thông tin nào trong Dịch vụ hoặc trên các trang web liên quan đã được sửa đổi hoặc cập nhật.

12. Sử dụng bị cấm

Ngoài các lệnh cấm khác như được quy định trong Điều khoản dịch vụ, bạn bị cấm sử dụng trang web hoặc nội dung của nó: (a) cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp nào; (b) để thu hút người khác thực hiện hoặc tham gia vào bất kỳ hành vi trái pháp luật nào; (c) vi phạm bất kỳ quy định quốc tế, liên bang, tỉnh hoặc tiểu bang, quy tắc, luật pháp hoặc pháp lệnh địa phương; (d) xâm phạm hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi hoặc quyền sở hữu trí tuệ của người khác; (e) quấy rối, lạm dụng, lăng mạ, làm hại, phỉ báng, vu khống, chê bai, đe dọa hoặc phân biệt đối xử dựa trên giới tính, khuynh hướng tình dục, tôn giáo, sắc tộc, chủng tộc, dân tộc, tuổi tác, nguồn gốc quốc gia hoặc khuyết tật; (f) để gửi thông tin sai lệch hoặc gây hiểu lầm; (g) để tải lên hoặc truyền vi-rút hoặc bất kỳ loại mã độc nào khác sẽ hoặc có thể được sử dụng theo bất kỳ cách nào sẽ ảnh hưởng đến chức năng hoặc hoạt động của Dịch vụ hoặc của bất kỳ trang web liên quan, trang web nào khác hoặc Internet; (h) để thu thập hoặc theo dõi thông tin cá nhân của người khác; (i) để spam, lừa đảo, sử dụng làm cớ cho mục đích bất hợp pháp hoặc gây bất lợi cho bên soạn thảo, thu thập hay cạo dữ liệu từ trang; (j) cho bất kỳ mục đích tục tĩu hoặc vô đạo đức nào; hoặc (k) để can thiệp hoặc phá vỡ các tính năng bảo mật của Dịch vụ hoặc bất kỳ trang web nào có liên quan, các trang web khác hoặc Internet. Chúng tôi có quyền chấm dứt việc bạn sử dụng Dịch vụ hoặc bất kỳ trang web nào có liên quan nếu bạn vi phạm bất kỳ mục đích sử dụng bị cấm nào.

13. Từ chối bảo hành, trách nhiệm hữu hạn

Chúng tôi không đảm bảo, tuyên bố, hoặc chịu trách nhiệm rằng việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi sẽ không bị gián đoạn, kịp thời, an toàn hoặc không có lỗi.

Chúng tôi không đảm bảo rằng các kết quả có thể thu được từ việc sử dụng dịch vụ sẽ chính xác hoặc đáng tin cậy. Bạn đồng ý rằng đôi khi chúng tôi có thể xóa dịch vụ trong thời gian không xác định hoặc hủy dịch vụ bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Bạn đồng ý rõ ràng rằng việc bạn sử dụng hoặc không có khả năng sử dụng dịch vụ là rủi ro của bạn. Dịch vụ và tất cả các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp cho bạn thông qua dịch vụ này (trừ khi được chúng tôi tuyên bố rõ ràng) được cung cấp ‘như là’ và ‘có sẵn’ cho bạn sử dụng, mà không có bất kỳ đại diện, bảo hành hay điều kiện nào, thể hiện trực tiếp hoặc ngụ ý, bao gồm tất cả các bảo đảm ngụ ý hoặc điều kiện thương mại, chất lượng thương mại, điều kiện sức khoẻ cho một mục đích cụ thể, độ bền, tiêu đề và khả năng không vi phạm.

Trong mọi trường hợp, UrbanChick, Cocmau Menstrual Cup, giám đốc, cán bộ, nhân viên, chi nhánh, đại lý, nhà thầu, thực tập sinh, nhà cung cấp, nhà cung cấp dịch vụ hoặc người cấp phép của chúng tôi không phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ thương tích, mất mát, khiếu nại, hoặc bất kỳ hậu quả trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, mang tính trừng phạt, thiệt hại đặc biệt, hoặc dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm, nhưng không giới hạn lợi nhuận bị mất, doanh thu bị mất, tiết kiệm bị mất, mất dữ liệu, chi phí thay thế hoặc bất kỳ thiệt hại tương tự nào, cho dù dựa trên hợp đồng, sai phạm (bao gồm cả sơ suất), trách nhiệm nghiêm ngặt hay nói cách khác, phát sinh từ việc bạn sử dụng bất kỳ dịch vụ hoặc bất kỳ sản phẩm nào được mua bằng dịch vụ hoặc cho bất kỳ khiếu nại nào khác liên quan đến việc bạn sử dụng dịch vụ hoặc bất kỳ sản phẩm nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào trong bất kỳ nội dung nào, hoặc bất kỳ mất mát hoặc thiệt hại dưới bất kỳ hình thức nào phát sinh do việc sử dụng dịch vụ hoặc bất kỳ nội dung (hoặc sản phẩm) nào được đăng, truyền hoặc có sẵn thông qua dịch vụ, ngay cả khi được thông báo về giới hạn khả năng của chúng. Bởi vì một số tỉnh thành, tiểu bang, hoặc khu vực tài phán không cho phép loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm đối với các thiệt hại do hậu quả hoặc ngẫu nhiên, tại các tỉnh thành, tiểu bang hoặc khu vực tài phán đó, trách nhiệm pháp lý của chúng tôi sẽ được giới hạn trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép.

14. Bồi thường thiệt hại

Bạn đồng ý bồi thường, bảo vệ và giữ cho UrbanChick Co., Ltd. và công ty mẹ, công ty con, chi nhánh, đối tác, cán bộ, giám đốc, đại lý, nhà thầu, nhà cấp phép, nhà cung cấp dịch vụ, nhà thầu phụ, nhà cung cấp, thực tập sinh và nhân viên của chúng tôi, vô hại trước mọi yêu cầu, đòi hỏi, khiếu nại, bao gồm phí luật sư hợp lý, được thực hiện bởi bất kỳ bên thứ ba nào do hoặc phát sinh do bạn vi phạm các Điều khoản dịch vụ này hoặc các tài liệu mà họ kết hợp bằng cách tham chiếu hoặc vi phạm luật pháp hoặc quyền của bên thứ ba.

15. Hiệu lực từng phần

Trong trường hợp bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản Dịch vụ này được xác định là không hợp pháp, vô hiệu hoặc không thể thực thi, thì điều khoản đó vẫn sẽ được thực thi trong phạm vi tối đa được luật pháp hiện hành cho phép và phần không thể thực thi sẽ được coi là cắt đứt khỏi các Điều khoản Dịch vụ, và toàn bộ phần còn lại của Điều khoản Dịch vụ vẫn còn đầy đủ hiệu lực cũng như khả năng thực thi.

16. Chấm dứt thoả thuận

Nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý của các bên phát sinh trước ngày chấm dứt thoả thuận sẽ có hiệu lực đến khi thoả thuận chấm dứt.

Các Điều khoản dịch vụ này có hiệu lực trừ khi và cho đến khi bạn hoặc chúng tôi chấm dứt thoả thuận. Bạn có thể chấm dứt các Điều khoản dịch vụ này bất cứ lúc nào bằng cách thông báo cho chúng tôi rằng bạn không còn muốn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi hoặc khi bạn ngừng sử dụng trang web của chúng tôi.

Nếu theo phán quyết của chúng tôi, bạn đã không hoặc chúng tôi nghi ngờ rằng bạn đã không tuân thủ mọi điều khoản, chính sách, điều kiện của Điều khoản dịch vụ này, chúng tôi cũng có thể chấm dứt thỏa thuận bất cứ lúc nào mà không cần thông báo và bạn sẽ chịu trách nhiệm cho tất cả các khoản tiền đến hạn và bao gồm ngày chấm dứt; và / hoặc theo đó có thể từ chối bạn truy cập Dịch vụ của chúng tôi (hoặc bất kỳ phần nào trong đó).

17. Tính toàn vẹn của Điều khoản

Việc chúng tôi không thực hiện hoặc thực thi bất kỳ quyền hoặc quy định nào trong các Điều khoản dịch vụ này sẽ không cấu thành việc từ bỏ quyền hoặc quy định đó.

Các Điều khoản dịch vụ này và mọi chính sách hoặc quy tắc hoạt động được đăng bởi chúng tôi trên trang web này hoặc liên quan đến Dịch vụ cấu thành toàn bộ thỏa thuận và sự hiểu biết giữa bạn và chúng tôi và chi phối việc bạn sử dụng Dịch vụ, thay thế mọi thỏa thuận, liên lạc và đề xuất trước đó hoặc đương thời, dù bằng miệng hay bằng văn bản, giữa bạn và chúng tôi (bao gồm, nhưng không giới hạn ở bất kỳ phiên bản nào trước đây của Điều khoản dịch vụ).

Bất kỳ sự mơ hồ nào trong việc giải thích các Điều khoản dịch vụ này sẽ không được hiểu theo cách chống lại bên soạn thảo.

18. Luật áp dụng

Các Điều khoản dịch vụ này và mọi thỏa thuận riêng biệt theo đó chúng tôi cung cấp cho bạn Dịch vụ sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp của Việt Nam.

19. Thay đổi Điều khoản Dịch vụ

Bạn có thể xem phiên bản mới nhất của Điều khoản dịch vụ bất cứ lúc nào tại trang này. Chúng tôi bảo lưu quyền, theo quyết định riêng của chúng tôi, để cập nhật, thay đổi hoặc thay thế bất kỳ phần nào trong các Điều khoản dịch vụ này bằng cách đăng cập nhật và thay đổi lên trang web của chúng tôi. Bạn có trách nhiệm kiểm tra trang web của chúng tôi định kỳ về các thay đổi. Việc bạn tiếp tục sử dụng hoặc truy cập vào trang web của chúng tôi hoặc Dịch vụ sau khi đăng bất kỳ thay đổi nào đối với các Điều khoản dịch vụ này có nghĩa là bạn chấp nhận những thay đổi đó.

20. Thông tin liên lạc

Mọi câu hỏi liên quan đến Điều khoản dịch vụ vui lòng gửi tới chúng tôi tại hey.urbanchick@gmail.com.