Máu kinh có chảy ngược vào trong?

Nếu hình dung ống âm đạo là một hành lang, cổ tử cung là cánh cửa ở cuối hành lang đó. Cổ tử cung chỉ có một lỗ rất nhỏ, co bóp như một cánh cửa một chiều, đẩy kinh nguyệt ra ngoài (chính là lớp nội mạc tử cung khi việc thụ thai không diễn ra). Máu kinh không thể chảy ngược vào trong. Hãy yên tâm trồng cây chuối nhé!