Tập luyện trước kỳ kinh

Đối với nhiều bạn, Cocmau là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên. Với những bạn khác, có thể cần một chút tập luyện để làm quen. Trước kỳ kinh nguyệt, hãy cho bản thân thời gian làm quen bằng cách tập đeo cốc trong nhà tắm. Chỉ một chút kiên nhẫn sẽ đem lại thật nhiều lợi ích và tự do bất ngờ, chúng mình hứa đấy!