Có thể dùng Cocmau cho sản dịch sau khi sinh nở?

Trong vòng 12-14 tuần sau sinh, bạn vui lòng không đưa vật thể nào vào âm đạo. Các vết thương có thể chưa lành, cổ tử cung vẫn mở, có thể dẫn đến tình trạng nhiễm khuẩn. Hãy kiểm tra với bác sĩ xem cổ tử cung đã trở lại bình thường chưa trước khi tiếp tục sử dụng cốc nguyệt san nhé.