Bao giờ cốc của mình mới tới nơi?

Khi đơn hàng được xử lý thành công, bạn sẽ nhận được email xác nhận. Nếu không thấy thư, hãy kiểm tra hòm thư Spam. Mọi đơn hàng trong nước đặt trước 13:30 sẽ được ship cùng ngày, tới tay bạn trong vòng 2-4 ngày làm việc.