Bao giờ cốc của mình mới tới nơi?

Bạn biết rõ quy trình rồi mà! Khi đơn hàng được xử lý thành công, bạn sẽ nhận được email xác nhận. Nếu không thấy thư, hãy kiểm tra hòm thư spam nhé.

Mọi đơn hàng trong nước trước 13:30 sẽ được ship cùng ngày, tới tay bạn trong vòng 2-5 ngày làm việc.