Mình có thể đeo Cocmau bao lâu?

Lâu hơn băng vệ sinh và tampon thông thường – nhưng mỗi người sẽ có chút khác nhau.

Trong ngày chảy nhiều máu nhất, có thể bạn sẽ cần thay cốc 3-4 lần, nhưng những ngày sau đó trong chu kì, có thể chỉ 1-2 lần thôi. Chúng tôi không khuyên bạn đeo cốc lâu hơn 12 giờ. Lý tưởng nhất là thay cốc trong khoảng 8 giờ. Bạn có thể đeo Cocmau thoải mái qua đêm, đi bơi, đi gym, hay yoga.