Kinh nguyệt có bị tràn khi mình nằm ngủ?

Không đâu. Khi đưa vào đúng cách, Cocmau mở tròn trịa bám vào thành âm đạo tạo thành giác hút kín, hứng trọn kinh nguyệt bên trong. Vì cốc chứa nhiều hơn tampon, Cocmau hoàn hảo để bạn ngủ qua đêm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *