Có thể dùng Cocmau nếu lượng kinh nguyệt nhiều?

Nếu lượng kinh nguyệt của bạn khá lớn, Cocmau hoàn hảo cho bạn, vì cốc chứa tương đương 2-3 băng vệ sinh hoặc tampon siêu thấm hút. Bạn sẽ chỉ cần tháo cốc sau 6 – 10 giờ sử dụng, tuỳ vào lượng kinh nguyệt của từng ngày. Cốc cũng hoàn hảo để xử lý máu kinh vón cục, khác với các sản phẩm thấm hút kinh nguyệt.

Băng vệ sinh với cơ chế thấm hút để lại màu kinh nguyệt trên bề mặt, dễ làm bạn có ấn tượng là mình có nhiều máu kinh. Thực tế, theo Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh Quốc (NHS), bạn chỉ mất trung bình 30-72 ml kinh nguyệt trong suốt kỳ kinh, tương đương 5 – 12 muỗng cà phê nhỏ xíu.