Có thể đi vệ sinh khi đang đeo Cocmau không?

Có chứ, tất nhiên rồi. Cocmau được đưa vào âm đạo, trong khi niệu đạo, âm đạo và hậu môn là ba đường tách biệt nhau. Bạn sẽ không cần tháo cốc khi đi vệ sinh, dù nặng hay nhẹ. Nếu bạn thấy động tác đẩy cơ sàn chậu làm cốc tụt xuống thấp, hãy nhẹ nhàng đẩy cốc về vị trí bạn thấy thoải mái hơn. Và không, cốc sẽ không rơi ra ngoài đâu.