Có thể dùng Cocmau khi đang đặt vòng tránh thai?

Có chứ, chỉ cần bạn luôn nhớ bóp đáy cốc để làm tiêu giác hút khi tháo Cocmau. Chúng tôi cũng khuyên bạn tham khảo ý kiến bác sĩ trước, có thể cắt ngắn dây một chút để dùng cốc thuận tiện.