Có thể dùng cốc khi đặt vòng tránh thai?

Có chứ, chỉ cần bạn luôn nhớ bóp đáy cốc để làm tiêu giác hút mỗi khi tháo cốc nguyệt san Cocmau. Bạn còn có thể nhờ bác sĩ cắt ngắn dây của vòng tránh thai để thuận tiện hơn khi sử dụng.