Dùng băng vệ sinh hàng ngày

Trước khi 100% tự tin với cốc nguyệt san, hãy dùng kèm một chiếc băng vệ sinh hàng ngày, như là chiếc “áo lá” để luyện tập, cho bạn hoàn toàn vô lo nhé. 😉

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *